Algatajad

Pea viisteist aastat tegutsenud Rektorite Nõukogu peab kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning rõhutab ühise koostöö vajalikkust ülikoolihariduse kvaliteedi tõstmiseks ja konkurentsivõime tugevdamiseks. Uue riigihangete seaduse ettevalmistamise protsessis esindab Rektorite Nõukogu Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ühiseid seisukohti.