BNS: Uue riigihangete seadusega väheneks hankija rahaline kulu 7 protsenti

TALLINN, 7. detsember, BNS – Rahandusministeeriumi tellitud uuringu andmetel väheneks uue riigihangete seaduse jõustumisel elektroonilise lihthanke korraldamise keskmine kulu hankijale 382 eurolt 357 eurole ehk 7 protsenti.

Pakkujale väheneks kulu praeguselt 462 eurolt 445 eurole ehk 4 protsenti. Lihthanke läbiviimise keskmine ajakulu hankijale on praegu 38 tundi ja 55 minutit, uue korra järgi aga 36 tundi ja 19 minutit. Pakkuja ajakulu väheneks 29 tunnilt ja 12 minutilt 28 tunnile ja 5 minutile, selgub Civitta Eesti AS-i uuringust.

Avatud hankemenetluse rahaline kulu on praeguse riigihangete seaduse alusel hankija jaoks keskmiselt 439 eurot, edaspidi aga 400 eurot ehk 9 protsenti vähem. Pakkuja jaoks odavneks see 2,9 protsenti ehk 656 eurolt 637 eurole. Ajakulu väheneks hankija jaoks 4 tunni ja 2 minuti võrra ning pakkuja jaoks 1 tunni ja 11 minuti jagu.

Rahandusministeerium saatis mais ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamisele uue riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, eelnõuga läheb riik täielikult üle e-riigihangete korraldamisele.

Olulisemate muudatustena tõstetakse halduskoormuse vähendamiseks riigihanke siseriiklikke piirmäärasid asjadel ja teenustel 20 000 euroni ning ehitustöödel 150 000 euroni. Läbipaistvuse tagamiseks analüüsib rahandusministeerium keskse elektroonilise lahenduse kasutamise võimalust nende hankelepingute sõlmimiseks, mis jäävad alla riigihanke piirmäärasid.

Lühenevad pakkumuste esitamise tähtajad ning hindamine toimub jätkuvalt esmajoones hinna ja kvaliteedi alusel ehk oluline tähelepanu on väärtuspõhiste hangete populariseerimisel. Seega saab pakkumuse hindamisel arvesse võtta keskkonnahoidlikke ja sotsiaalseid aspekte, näiteks olelusringis tekkivaid kulusid ja keskkonnamõjusid.