Äripäev: Riigihangete korraldus vajab hädasti kuut muudatust

Eestis valmistatakse ette riigihangete seaduse muutmise eelnõu Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmiseks. Õige aeg on rääkida, mis on viltu meie praeguses seaduses, et kõik muudatused korraga sisse viia.

Võrdlema peab käibemaksuta hindu. Seaduses ei ole kehtestatud konkreetseid nõudeid sellele, kas hankija peab võitja väljaselgitamisel võrdlema pakkumuste maksumusi koos käibemaksuga või ilma. Seepärast kasutavad paljud hankijad võimalust võrrelda pakkumisi koos käibemaksuga, mis seab eelisolukorda käibemaksukohustuseta pakkujad.

Kuna käibemaksukohustuslasest ettevõtja peab oma pakkumise hinnale lisama 20% maksu, võib tegelikult odavam teenus lõpphinna poolest muutuda kallimaks kui sellise kohustuseta organisatsiooni kallim teenus. Samas hinnale lisatud käibemaksu ei küsi ju pakkuja endale -see läheb otse tagasi riigikassasse.

Vaidlustamiseks tuleb aega anda ka lihthangetel. Reeglina saab riigihangetes hankija otsust võitja kohta vaidlustada kümne päeva jooksul.

Sel ajal ei tohi hankija veel võitjaga lepingut sõlmida, sest keegi võib leida, et tema õiguseid on rikutud. See ei kehti aga lihthangetel.

Olen osalenud lihthankel, kus riigihangete registrisse on pandud välja otsus võitja kohta ja kõigest tund hiljem juba teade võitjaga lepingu sõlmimisest. Juriidiliselt on kõik korrektne. Lepingu sõlmimine aga tähendab, et hankemenetlus ongi lõppenud, ja edasi võivad teised asjaosalised oma õigusi kaitsta ainult kohtus, mitte enam vaidlustuskomisjonis, ja kuna leping on juba niikuinii läinud, on igasugune kulukas vaidlus üsna mõttetu.

Kavandatud eelarve ei tohiks olla saladus. Aegajalt tühistatakse riigihange põhjendusel, et kõik esitatud pakkumised ületasid hankeks plaanitud eelarve. Jääb arusaamatuks, miks hankijad ei ütle hanke teates oma rahavõimalused välja, et selliseid olukordi välistada. Tihti ei paljastata seda saladust ka pakkujate päringute peale menetluse käigus. Kui raha on eesmärkide saavutamiseks planeeritud liiga vähe, jätaksid ettevõtjad pakkumised esitamata ja säästaksid oma kallist aega.
Kohustus teavitada raamlepingute partnereid.

Raamlepingu mõte on säästa maksumaksjate raha sel moel, et iga uue hanke tegemisel ei alustata taas kogu kulukat hankeprotsessi nullist, vaid hange tehakse eelnevalt kvalifitseerunud pakkujate vahel.

Erandlikel juhtudel, kui hange tehakse siiski väljaspool raamlepingut, peaks hankija olema kohustatud teavitama oma sama valdkonna raamlepingu partnereid, kuna seadusest tulenevalt peab hankija tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihangetel.

VAKO vaidluse õigusabikulud tuleb võitjale kompenseerida. Vaidlustuskomisjonis (VAKO) vaidlemisel tekkivad õigusabikulud jäävad praegu pakkuja kanda ka siis, kui kaotab hankija.

VAKOsse vaidlema minnes tuleb tegutseda kiiresti ja professionaalselt, sest aega vaide koostamiseks on loetud päevad. Samuti on hankija esindajad teisel pool lauda reeglina professionaalsed juristid. Kuna vaidleja peab eelnevalt maksma kopsaka riigilõivu, siis ta ei saa riskida sellega, et jääb kaotajaks oma seisukohtade nigela juriidilise esituse pärast. On loomulik, et ka tema palkab juristi, et vaidlevad jõud oleks võrdsed.

Sisulise hindamise komisjon peaks olema seadusega reguleeritud. Tuleks kehtestada nõuded ka hindamiskomisjonidele, kas või näiteks minimaalselt kolme liikme olemasolu. Isegi kui hindamiskomisjoni otsused on juhatusele vaid soovitusliku iseloomuga, võib eeldada, et juhatus võtab soovitust kuulda.

Samuti peaks hankijal olema kohustus avaldada sellise suure mõjujõuga hindamiskomisjoni koosseis. Minule on keeldutud avaldamast hindamiskomisjoni koosseisu ja isegi liikmete arvu, kui mul tekkis põhjendatud kahtlus, et hindas vaid üks inimene. Riigihanked peavad olema läbipaistvad ja kontrollitavad.

Praegu maksab hankija seaduserikkumise kinni riik. Jääb mulje, et riigiasutustes ei vastuta keegi oma vigade ja õigusvastaste otsuste eest. Kui seaduserikkuja peaks ise kas või osaliselt tema poolt riigile tekitatud rahalise kahju korvama, siis see pidurdaks ametnike soovi juriidiliste piiride peal mängida, lootuses, et skeemitamine läheb läbi ja keegi ei vaidlusta.

Originaaltekst on leitav siit.