Riigihangetega seotud protsessid organisatsioonis

Riigihangete seadus ja asutusesisene hankekord sätestavad nõuded riigihangete elluviimisele. Riigihange on formaliseeritud protsess: hangete korraldamise nõuded on seaduses ette nähtud, seega tuleb neid ka täita. Nõuete täitmata jätmisele võivad järgneda sanktsioonid ja rahaline kahju.

Organisatsiooni juht võib näiteks saada trahvi, kui tema juhitav asutus ei tee süstemaatiliselt riigihankemenetlusi, kuigi seadus seda nõuab. Või nõuab Euroopa Liidu fondidest rahastust jagav asutus väljaantud toetuse tagasi, sest toetuse kasutamisel ei ole tehtud riigihangete seadust järgivat hankemenetlust. Lisaks finantskahjule kaasneb mõlemal juhul mainekahju.

Riigihangetega seotud protsessi kuus etappi 
Teadmine, millised on riigihangetega seotud protsessid ja kes on organisatsioonis nende tegevustega enim seotud, aitab riigihangetega seotud kontrollikeskkonda üles ehitada hästitoimivaks süsteemiks, nii et bürokraatia asemel kaasneb riigihangetega ...

Loe edasi siit