Vaata, kui palju tõusid uue seadusega riigihangete piirmäärad

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja esitab riigikogule riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korralduse ning ühtlasi vähendada nii hankijate kui pakkujate aja- ja rahakulu.

Üheks olulisemaks muudatuseks on riigihanke piirmäärade tõstmine, millega tahetakse lihtsustada väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele riigihangetele juurdepääsu.

Eelnõuga tõstetakse riigisiseseid piirmäärasid asjade ja teenuste hankelepingute ning ideekonkursside puhul 60 000 eurole senise 40 000 asemel ja ehitustööde ja kontsessioonide puhul 300 000 eurole senise 250 000 asemel.

Kui asjade või teenuste hankelepingu eeldatav maksumus jääb vahemikku 20 000-59 999 eurot, tuleb korraldada lihthankemenetlus (kehtiva seaduse kohaselt tuleb lihthange korraldada alates 10 000 eurost).

Lihthankemenetlus tuleb korraldada ka ehitustööde, teenuste kontsessiooni ja võrgustikusektori asjade või teenuste hankelepingute korral, kui nende hankelepingute maksumus on suurem kui 60 000 ja väiksem kui riigihanke piirmäär (kehtiva seaduse kohaselt tuleb ehitustööde puhul korraldada lihthange alates 30 000 eurost).

Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna või võrgustikusektori ehitustööde hankelepingu korral tõuseb lihthanke piirmäär seniselt 250 000 eurolt 300 000 euroni.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Agris Peedu sõnul peaks piirmäärade tõstmine vähendamine hangete arvu ligikaudu 11 protsenti.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul oli sobivate piirmäärade leidmine tasakaalu küsimus, kuna liiga suured piirmäärad kasvataksid korruptsiooniriski, liiga väikeste puhul on aga vormistuslikku tööd ülearu palju.

Loe originaalteksti siit.