Vaata, mis muutub riigihangetes

Uus riigihangete seadus muudab paindlikumaks ja lihtsamaks riigihangete korraldamise ning vähenevad menetlusele kuluv aeg ja raha. Eelnõuga võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi, mis kaasajastavad riigihangete korraldust terves Euroopa Liidus.

Olulise muudatusena annab eelnõu hankijale võimaluse kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt. Kuivõrd ka eduka pakkuja kontroll toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel, väheneb nii hankijate töö- kui ka ettevõtjate halduskoormus.

Lisandub uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus, mida hankija saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks.

Millised olulised muudatused veel ees ootavad, loe pikemalt Äripäeva teemaveebist Ehitusuudised.ee.

Loe originaalteksti siit.