Loe: mida arvab kaubandus-tööstuskoda riigihangete seadusest

Kaubanduskoja juht Mait Palts, kes osales eile toimunud Riigikogu majanduskomisjonis riigihangete uus seaduse teemal arutelul, kommenteeris seadust järgnevalt.

 

„Kõige olulisem eesmärk on muuta meie hangete süsteem kvaliteetsemaks ning suurendada kogu protsessi läbipaistvust. E-hangetele üleminek ja hankekeskuste loomise ideed on õiged sammud õiges suunas, ütles ta.

Kindlasti tuleb tegeleda praktika ühtlustamisega ning kohalike omavalitsuse hangete läbiviimise kvaliteedi suurendamisega. Samas on praegu mitmeid puudujääke, millega tuleks eelnõus tegeleda, muuhulgas tuleks välistada olukorrad, kus maksuvõlaga või kustutamishoiatusega ettevõtte saab hankemenetluses osaleda ning pakkumise teha. Sellist olukorda meie tänases ettevõtluskeskkonnas ei tohiks olla.“

Kaubanduskoda on uut riigihangete seaduse eelnõud arutanud nii oma liikmete, juhatuse liikmete kui erinevate huvigruppidega ning nende kohtumiste põhjal koostanud järgmised ettepanekud:

• Pakkujatel tuleks võimaldada pakkumuste protokollidega ning maksumustega tutvuda. Tuleb tagada, et ärisaladuse kaitse eesmärgil ei kannataks läbipaistvus.

• Välistada tuleb olukorrad, kus ettevõte, kel on maksuvõlg saab hankemenetluses pakkumusi esitada. Seda tuleb kontrollida juba hanke väljakuulutamise seisuga ja pakkumuste avamisel. Enne kui kõik korras ei ole, ei tohi pakkumust edasi hinnata. See põhimõte kehtib ka täna ning seda ei peaks muutma.

• Tuleks sisse viia siduva eelotsuse instituut, mis käsitleb hankemenetluse eelseid olukordi.

• Riigihangete vaidlustuskomisjonis kantud õigusabikulud tuleks võitjale kompenseerida nagu tavakohtus.

• Vajalik on rakendada konkreetseid meetmeid töövõtuahelas osalevate isikute maksukuulekuse tõstmiseks ja alapakkumiste vältimiseks. Näiteid selleks on naaberriikidest võtta.

Kaubanduskoda ootab jätkuvalt ettevõtjatelt riigihangete teemal ettepanekuid ja arvamusi.

Loe originaalteksti siit.