Ise müün, ise ostan. Keskerakond tahab tuua jäätmeärisse sisetehingud

Sisetehingute idee vastased kahtlustavad plaani luua Tallinnas pealinna prügimonopol. Veidi liialdades võib öelda, et viimasel ajal tegelevad kõik üht- või teistpidi prügiga. Prügiärisse on otsapidi tõmmatud ka riigihangete seaduse muutmise eelnõu, mida riigikogu majanduskomisjon eile väga emotsionaalselt ja pikalt arutas.

Vaidluse keskmes on Keskerakonna ministri Mailis Repsi tehtud ettepanek panna jäätmeseadusesse punkt, mis võimaldaks edaspidi teha jäätmekorralduses sisetehinguid. Nii jäätmekorraldajad kui ka Reformierakond kahtlustavad selles katset mängida Tallinna prügimajandus linna enda kätte ja luua pealinna prügimonopol, eriti Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja pealinna prügiäri seotuse kohta tekkinud kahtluste valguses.

Praegu peab omavalitsus jäätmeveo teenuse tellimiseks korraldama riigihanke, mille võidab enamasti madalaima hinna pakkuja. Praegu ei tohi omavalitsus sõlmida prügiveolepet omaenda asutatud sihtasutuse ega äriühinguga. Euroopa Liidu direktiivid, mille ütlevõtmiseks riigihankeseadust praegu muuta tulebki, aga sellist keeldu ei sisalda.

Hange oma firmalt

Juba eelmise aasta juunis saatis Mailis Reps majanduskomisjoni muudatusettepaneku, mille järgi peaks sisetehinguid lubama ka prügikorralduses. „Kui jäätmeseadusesse jääb alles keeld kohaldada sisetehingu erandit korraldatud jäätmeveol, siis ei ole direktiivi täielikult üle võetud,” kirjutas ta. „Uute direktiivide valguses ei ole võimalik enam jäätmeseaduses toodud piirangut kaitsta.”

Seega soovib Keskerakond, et ka jäätmemajanduses võiks näiteks Tallinn või mõni muu omavalitsus luua ise endale prügifirma, millelt prügivedu „hankida”.

Majanduskomisjoni keskerakondlasest liige Erki Savisaar ütles, et jäätmevedu on omavalitsuse ülesanne, aga see on neile pandud ülesannetest ainus, mida nad ei tohi ise osutada. „Samas on jäätmevedu elutähtis teenus, aga mingil salapärasel põhjusel ei tohi KOV seda ise pakkuda,” ütles ta. „See on täiesti mõistusvastane olukord ja läheb vastuollu ka eurodirektiiviga. Neid omavalitsusi on palju, kus eraettevõtjad dikteerivad KOV-idele tingimusi.”

Savisaar rõhutas, et omavalitsusi ei kohustata jäätmefirmat tegema, see oleks ainult üks võimalus, mida kasutada, kui tekib lahendamist vajav probleem.

Riigikogu majanduskomisjoni liige, reformierakondlane Kristen Michal ütles, et tema tegi ettepaneku Repsi ideed mitte toetada. „Selle peale võeti aeg maha, koalitsioon ütles, et proovivad ettepanekut veel mahukamaks kirjutada. Aga probleem on ühene,” sõnas ta. „Kui tulevikus on jäätmemajanduses sisetehingud lubatud, siis võib arvata, mis hakkab Tallinnas juhtuma.”

Kui linn hakkab jäätmemajanduses sisetehinguid tegema, siis tähendab see Michali hinnangul, et linnal on vaja oma aktsiaseltsi või sihtasutust. „Me ju kõik näeme, mis Tallinna prügimajanduses toimub. Arvo Sarapuu ettevõtmiste kohta on ka ajakirjanduses küsitud, et kas selle baasilt siis rajatakse Tallinna oma prügimajandus või ostetakse see kuidagi Sarapuult piisava raha eest ära.”

Michal viitab sellega juhtumile, mille kohta Eesti Ekspress kirjutas, et muu hulgas linna prügimajandusega tegelev abilinnapea võib varjatult olla seotud pealinnas aina edukama prügifirmaga BWM. Samuti on viidatud, et pikem plaan võib olla BWM linnale maha müüa.

 

- ÄÄREJUTT - 

Vastuolu põhiseadusega?

Prügiäris sisetehingute lubamine võib mõne hinnangu järgi tekitada põhiseadusvastase olukorra. Jäätmekäitlejate liit on riigikogule kirjutanud, et kui prügivedu hakkab osutama kohaliku omavalitsuse äriühing, mis küsib teenuse eest tasu, on see tasu olemuselt avalik-õiguslik rahaline kohustus. Sisuliselt oleks tegu prügimaksuga. Põhiseadus ütleb, et maksud tuleb seadusega sätestada. „Kui lubada sisetehingute sõlmimist, peab jäätmeseadus sätestama kõik teenustasuga seotud küsimused: eesmärk, tasu suurus või arvutamise kord, tasumise tähtpäev või periood jne,” seisab kirjas. Kuna midagi sellist eelnõus kirjas pole, läheb sisetehingute sõlmimise lubamine põhiseadusega vatuollu, väidab jäätmekäitlejate liit.

Loe originaalteksti siit