Suuremat avalikkust riigihankeseaduses

Chemi-Pharmi juhi Ruth Oltjeri sõnul ootab ettevõtja seadusandjalt, et seadused looks eelduse ausaks konkurentsiks. Ettevõtja ootab ausat ja läbipaistvat riigihanke seadust. Et oleks avalik ja kodulehel väljas, millist toodet missuguse hinnaga osteti, nagu Põhjamaadele kohane.

Jääb ära igasugune korruptsioonivõimalus ja me astume sammu lähemale sellise riigi suunas, millisena me Eestit näha tahaksime.

“Pakkuja märgib pakkumuses, millised andmed on pakkuja ärisaladus, ja põhjendab teabe määramist ärisaladuseks. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida pakkumuse maksumust ega osamaksumusi, kui neid arvestatakse pakkumuste hindamisel, ega muid pakkumuste hindamise kriteeriumidele vastavaid pakkumust iseloomustavaid numbrilisi näitajaid.”

Siit võiks välja jääda kahe koma vaheline osa, et välistada korruptsiooni.

Täpsem nimi
Samuti võiks riigihangete seadus kanda nime avalike hangete seadus nagu ka teistes demokraatlikes riikides. Ettevõtjana tahaksin ma ka teada, kas riik on ikka seestpoolt korda tehtud.

Milline on meie strateegia ja visioon 5-10 aastaks? Kui hästi meie riiki juhitakse ja kes seda teeb? Kas me oleme oma sisemisi ressursse maksimaalselt ära kasutanud?

Võib-olla piisaks Eestile kahest regionaalhaiglast, mis vastutavad ka maakondade meditsiinilise teenindamise eest, ja kahest kuni neljast riiklikust ülikoolist? Palju on veel dubleerivaid tegevusi ja kasutamata IT-lahendusi.

Artikkel avaldati 2017. aasta 11. mail väljaandes Äripäev