Olulisemad muudatused riigihangete seaduse teises versioonis

Rahandusministeerium avaldas täna, 6. novembril 2015 riigihangete seaduse eelnõu teise versiooni, millesse on sisse toodud täiendavad muudatused. Eesti avalik-õiguslike ülikoolide esitatud ettepanekutest on eelnõu versioonis arvestatud põhimõtteliselt kahte – proportsionaalsuse põhimõtte järgimist ning tõstetud on asjade ja teenuste üldist siseriiklikku piirmäära.

Loe edasi

Read More

Riigihangete seaduse eelnõu esimene kooskõlastusring on lõppenud

Rahandusministeerium esitas 20. mail 2015 avalikuks konsultatsiooniks uue riigihangete seaduse eelnõu esimese versiooni, millele andsid tagasisidet nii riigiasutused kui teemaga kokku puutuvad valitsusvälised asutused. Eesti avalik-õiguslikke ülikoole esindav Rektorite Nõukogu esitas oma muudatusettepanekud rahandusministeeriumile 15. juunil 2015.

Loe edasi

Read More

Ülikoolide ettepanek uue riigihangete seaduse ettevalmistamiseks

Rektorite Nõukogu esindajad kohtusid rahandusministeeriumi esindajatega, et tutvustada ülikoolide ettepanekuid uue riigihangete seaduse ettevalmistamiseks. 

Üheksa ettepanekut soovitavad arvestada teadus- ja arendustegevuse eripära ning põhinevad ülikoolide teadlaste ja haldusinimeste kehtiva seadusega seotud kogemusel. Ettepanekute eesmärk on vähendada riigihangete läbiviimisega seotud negatiivset mõju ülikoolide konkurentsivõimele  - liigset bürokraatiat, ajakulu ja majanduslikku ebamõistlikkust.

Loe edasi

Read More