Riigihangete seaduse eelnõu esimene kooskõlastusring on lõppenud

Rahandusministeerium esitas 20. mail 2015 avalikuks konsultatsiooniks uue riigihangete seaduse eelnõu esimese versiooni, millele andsid tagasisidet nii riigiasutused kui teemaga kokku puutuvad valitsusvälised asutused. Eesti avalik-õiguslikke ülikoole esindav Rektorite Nõukogu esitas oma muudatusettepanekud rahandusministeeriumile 15. juunil 2015.

Eelnõu kohta esitatud ettepanekud ja rahandusministeeriumi selgitused on leitavad:

  • riigiasutuste ettepanekutele siit;
  • valitsusväliste organisatsioonide ettepanekutele siit.

Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ettepanekud tuginevad nende poolt tellitud hangete kulukuse analüüsile, millega on võimalik tutvuda siin. Selged ja üheselt mõistetavad riigihangete korraldamise tingimused vähendavad bürokraatiat, teadusasutuste halduskoormust ning annavad võimaluse investeerida kokkuhoitud raha ja aeg teadustöö arendamisse ning innovatsiooni.    

Eelnõuga võetakse üle uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid ning eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, vähendada halduskoormust, ühtlustada piirmäärasid ja alla rahvusvahelise piirmäära korraldatavate riigihangete nõudeid. Tänane riigihangete seadus tuleb viia direktiiviga kooskõlla ja uus seadus peab olema jõustunud 2016. aasta aprilliks.