Ülikoolide ettepanek uue riigihangete seaduse ettevalmistamiseks

Rektorite Nõukogu esindajad kohtusid rahandusministeeriumi esindajatega, et tutvustada ülikoolide ettepanekuid uue riigihangete seaduse ettevalmistamiseks. 

Üheksa ettepanekut soovitavad arvestada teadus- ja arendustegevuse eripära ning põhinevad ülikoolide teadlaste ja haldusinimeste kehtiva seadusega seotud kogemusel. Ettepanekut eesmärk on vähendada riigihangete läbiviimisega seotud negatiivset mõju ülikoolide konkurentsivõimele  - liigset bürokraatiat, ajakulu ja majanduslikku ebamõistlikkust. Ettepanekute paketi leiab siit.

Ministeeriumi poolt kohtumist juhtinud asekantsler Agris Peedu ja struktuuritoetuste osakonna juhataja Armin Lastovets andsid teada seaduseelnõu valmimise ajakavast ja võtsid esitatud ettepanekud analüüsida. Seaduseelnõud on oodata ministeeriumide ja huvirühmade ettepanekute esitamiseks kooskõlastusringile kevadel.