Rektorite Nõukogu tagasiside uuele riigihangete seaduse eelnõule

Eesti avalik-õiguslikke ülikoole esindav Rektorite Nõukogu palub vastuses 20. mail kooskõlastusringile saadetud riigihangete seaduse eelnõule arvesse võtta kaheksat ettepanekut, et muuta hanked lihtsamaks ja majanduslikult mõistlikumaks. 

Avalik-õiguslikud ülikoolid viisid 2014. aasta jooksul läbi 465 hanget, mis moodustab möödunud aastal korraldatud riigihangete kogumahust viis protsenti. Varasemale kogemusele tuginedes peavad ülikoolid oluliseks selgete ja üheselt mõistetavate riigihangete korraldamise tingimuste loomist, et vähendada bürokraatiat ja teadusasutuste halduskoormust ning anda võimalus investeerida kokkuhoitud raha ja aeg teadustöö arendamisse ja innovatsiooni. 

Täistekst 15. juunil rahandusministeeriumile edastatud ettepanekutega on leitav siin.