Rahandusministeerium saatis riigihangete seaduse eelnõu valitsusele

Esimesel kooskõlastusringil kooskõlastasid eelnõu märkustega kõik ministeeriumid peale Sotsiaalministeeriumi, kes jättis eelnõu kooskõlastamata. Teisel kooskõlastusringil jättis Sotsiaalministeerium eelnõu kooskõlastamata, põhimõtteliste erimeelsuste tõttu kokkuleppele ei jõutud. Justiitsministeerium jättis eelnõu esimesel korral kooskõlastamata, teisel korral kooskõlastas märkustega. 

Seaduseelnõule esitasid ministeeriumite kõrval oma märkused ja ettepanekud 32 erinevat asutust ja organisatsiooni, nende hulgas ka Rektorite Nõukogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, mitmed erialaliidud, Riigikontroll, Riigikohus, Eesti Linnade Liit, Maksu- ja Tolliamet jpt. Avalikul konsultatsioonil portaali osale.ee kaudu esitasid ettepanekud vabaühendus Mondo, Arengukoostöö Ümarlaud ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

Valitsuse istungile on oodata uut riigihangete seaduse eelnõu märtsikuu jooksul.