Valitsus saatis riigihangete seaduse eelnõu parlamenti

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks riigihangete seaduse eelnõu ning esitab selle Riigikogule. Valituse ametliku teate kohaselt muudab uus eelnõu riigihangete korralduse paindlikumaks, vähendades hankijate ja pakkujate aja- ja rahakulu. 

Kohustus minna täielikult üle e-riigihangetele jõustub 2018. aasta 18. oktoobril. 2017. aastal jõustub muudatus, mille kohaselt tuleb 70 protsenti registris alustatud hangetest korraldada e-hangetena.

Riigihangete seaduse eelnõuga võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi: klassikaline direktiiv, võrgustikudirektiiv ja kontsessioonidirektiiv.

Loe originaalteksti siit