Valitsus algatas riigihangete seaduse eelnõu

Vabariigi valitsust esindab parlamendis seaduseelnõu menetlemisel riigihalduse minister Arto Aas. Riigihangete seaduse muutmise eelnõu on valmis ning läheb esimesel võimalusel lugemisele. Eelnõu leiab siit

Riigihangete seaduse muutmisega laienevad hankija võimalused kõrvaldada riigihankest ebaausaid ettevõtjaid ja lisandub kaua oodatud võimalus kõrvaldada riigihankest ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud varem sõlmitud hankelepinguid.

Olulise muudatusena annab eelnõu hankijale võimaluse kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt.