Rektorite Nõukogu esitas muudatusettepanekud Riigikogu Majanduskomisjonile

Rektorite Nõukogu esitas Riigihangete seaduse muudatusettepanekud Riigikogu Majanduskomisjonile 9. juunil.

Rektorite Nõukogu lähtus ettepanekute tegemisel järgmistest üldpõhimõtetest ja eesmärkidest, lootes et vastuvõetav seadus saab olema samuti neist printsiipidest kantud: hangete eesmärgipärasus, mitte seaduse formaalsete nõuete täitmine; kulutõhusus; bürokraatia vähendamine; suurem selgus ja õiguskindlus nii hankijatele kui pakkujatele ja seeläbi usalduse
kasvatamine.

Loe edasi siit