Valitsus soovib uue riigihangete seaduse enne suve vastu võtta

Valitsus arutas ja avaldas toetavat seisukohta Riigikogu majanduskomisjoni algatatud uue riigihangete seaduse eelnõu kohta, millega harmoneeritakse kolm riigihangete direktiivi.

Riigihangete direktiivide harmoneerimise tähtaeg saabus 18. aprillil 2016. Valitsus peab oluliseks, et eelnõu oleks võimalik menetleda viisil, et seadusandja oleks selle valmis enne suvist istungitevaba perioodi vastu võtma.

Riigihangete puhul, mille maksumus ületab uutes direktiivides sätestatud piirmäärasid, tuleb uued direktiivid harmoneerida täies mahus ja eelnõu peab sisaldama nii kohustuslikke, mis on ühesugused kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kui ka valikulisi sätteid, mis võimaldavad arvesse võtta Eesti olusid.

Eelnõu eesmärk on reguleerida ka riigihankeid alla rahvusvahelise piirmäära vastavalt Eesti vajadustele, arvestades ühest küljest hankijate optimaalset töökoormust ning teisalt ettevõtjate huve, samuti arvestades väike ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu lihtsustamist, ühtlasi järgides riigihangete võrdse kohtlemise, läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning konkurentsi soodustamise põhimõtteid.

Uue tervikseaduse väljatöötamise tingivad ulatuslikud muudatused, mida toovad uued direktiivid. Seadus on planeeritud jõustuma 1. septembril 2017.

Allikas: Riigikogu